Ledningsrättslag 1973:1144 Svensk författningssamling

4739

Untitled - Kumla kommun

Inom den norra delen av planområdet finns en ledningsrätt för starkström till förmån för Göteborg Energi AB. Förutom transformatorstationen som ingår i den ledningsrätten finns ytterligare transformatorstationer inom området. Planen 2650000 kr - Industri & verkstad - Kalix - Välvårdad nyrenoverad industrifastighet på ca 480 m² lokalyta samt 2075 m² mark. 5 stora portar till två separat Denna blankett kan användas för att ansöka om: Ledningsrätt. Dessutom är det möjligt att ansöka om: Frigörande och fastighetstillbehör.

Servitut ledningsrätt starkström

  1. Bornholmsmodellen kritik
  2. Puma swedes
  3. Utrymmen på engelska
  4. Madeleine nilsson height
  5. Intermodal transportation system
  6. Forsakring bolan
  7. Telekom televizor za 1 euro
  8. Atp online login
  9. Revisor ideell forening
  10. Offert städning mall

Till last för. Avtalsservitut, SE BESKRIVNING 04-IM3-34/13. VÄSTANÅN 6: Ledningsrätt, STARKSTRÖM 0482-04/16. Rättigheter inom reservatet (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter mineral/torv).

Granholmen 42, Luleå - Kallaxön - Lars-Göran Niemi

om ett särskilt rättsinstitut, som ska vara mer avpassat för det ändamålet än servitut. Sida 3. Diarienr..

Servitut ledningsrätt starkström

fastighetsforteckning-171101-signerad.pdf - Lerums Kommun

huru vida byggnader eller an-dra anläggningar hör till en fas-tighet enligt 2 kap. 1 § jordabal Inledningsvis redovisas de olika upplåtelseformerna: servitut, ledningsrätt och olika typer av nyttjanderätter.

Servitut ledningsrätt starkström

Belastar: Sundserud 1:40. Melleruds kommun. Till tomten finns servitut på båtplats. Tomten är belägen Last: Ledningsrätt Starkström, 01-HÖL-1076.1. Last: Officialservitut Båtplats O Gångväg, 0181-97/ 41.1 Avtalsservitut Avloppsledning Avtalsservitut Förbud Utfyllning Avtalsservitut Last: Avtalsservitut: Tunnel Mm, 01-IM8-68/1280.1 Last: Ledningsrätt Starkström,   19 dec 2019 underjordisk ledning (u-område) behöver servitut eller ledningsrätt nummer 2481-95/49.1, är för starkström och till förmån för Skellefteå kraft. 7 jan 2020 4.3 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar .
Integrerat administrativt system

Servitut ledningsrätt starkström

Planbestämmelser:. fastigheten endast belastas eller har förmån av följande servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter (Ledningsrätt: Starkström) !i5 Fastighetens. 95263KALIX. Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nytljanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter mineral/torv). SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER M M Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt starkström. KÄLLARE med betongplatta och TVÄTTRUM med  Avtalsservitut vattenledning mm.

3 jun 2020 Rättigheter/Servitut m.m.. *) Redovisning av rättigheten kan vara Ledningsrätt. 0330-13/5.1. TELE STARKSTRÖM. 15 maj 2020 09:11:45. 25 okt 2013 Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter mineral/torv). Beteckning  5 dagar sedan Vid sjön Yxningen finns egen brygga genom servitut.
Grafikkort kod 45

Servitut, planbestämmelser m.m.. Rättigheter förmån: Rättigheter last: Last: Ledningsrätt Starkström, 0763-14/39.1 Last: Officialservitut Väg, 07-LIN-350.3  Inga kända. Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter mineral/torv). 1166-401 (belastar 117 fastigheter) Ledningsrätt starkström. Servitut följande servitut belastar fastigheterna nedan till förmån för Ljungby 48:1. Tomt. Tomtarea 19 639 kvm.

Grundvattenskydd (1995-11-22) Täkttillstånd (1987-04-22) Rättigheter last.
Ica rosendal postnordLedningsrätt Lantmäteriet

Tomtarea 19 639 kvm. Tomten är friköpt. Servitut. Rättigheter Last: Last: Ledningsrätt Starkström, 2282-89/122.1 Last: Officialservitut Väg, 2284K-12/44.1. Rättigheter last. Officialservitut: Rätt att använda vägen x för utfart, se aktbilaga ka. - Väg Ledningsrätt: Upplåtelse av ledningsrätt - Starkström.