Allmänna bestämmelser - Kommunal

4798

Hur beräknas Komptid? - Lönefakta.se

Övertid under andra tider ska ersättas med två timmar för varje övertidstimme. Regler om detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Det enkla och korta svaret på din fråga är nej, din arbetsgivare har ingen rätt att tvinga dig att ta kompledigt vid arbetsbrist. Du har rätt att arbeta enligt vad som står i ditt anställningsavtal och det är arbetsgivarens skyldighet organisera arbetet så att det går att uppfylla. 3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs. Lag (2009:1439).” Gällande komp timmarna så är detta inte något reglerat i lagen utan det är något som du och din arbetsgivare får komma överens om.

Kompledighet lag

  1. Nanomax hair treatment
  2. Trainee se
  3. Origami instruktioner på svenska

Studier (regleras i lag och avtal) Studier i organiserad form, oavsett relevans för anställningen. Arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet. Arbetsgivaren kan skjuta upp tidpunkten för ledigheten, dock krävs godkännande av den lokala fackföreningen om arbetsgivaren önskar senarelägga ledigheten mer än sex månader. Kompensationsledighet är något som tillämpas i många olika branschavtal. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan ersättning för övertid utges i ledighet istället för i form av pengar. Vid övertidsarbete ska även övertidssaldo räknas upp, vilket innebär att för varje arbetad t Det jag egentligen vill veta är om det finns någon "extra" betald ledighet speciellt angående föräldrakurs enligt något lag så jag inte behöver ta ut semester eller kompledighet.

Läkarförening vägrar skriva på förlängt avtal om övertid

Du har även rätt enligt lag till ledighet för att bedriva egen näringsverksamhet. Åtminstone om du uppfyller vissa krav, exempelvis att du har varit anställd i mer än sex månader. Tänk på att du inte får bedriva en verksamhet som konkurrerar med din nuvarande arbetsgivares verksamhet.

Kompledighet lag

Sök - Handelsanställdas förbund

Däremot kan kollektivavtalet reglera hur lång framförhållning du behöver ha, om du kan vara tjänstledig för en dag och om det finns möjlighet att få permission. Arbetsmiljölagen, AML - Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt lagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. AML reglerar också skyddsombudets uppgifter, rätt till ledighet och bibehållna anställningsförmåner. Kompensationsledighet är betald ledighet som utgör kompensation till en anställd för övertidsarbete eller mertidsarbete i stället för kontant ersättning. Lagen säger inte heller något om i vilken mån den anställde är skyldig att arbeta övertid.

Kompledighet lag

Men du kan få rätt till ersättning antingen genom kollektivavtal  Lagar i arbetslivet. Det finns en rad lagar som styr i arbetslivet. Lagarna går under samlingsnamnet arbetsrätt och gäller både arbetsgivarna och dig som arbetar.
Kreditering danmark

Kompledighet lag

Delbetänkande av Kommittén för nya Johansson G (1976) ”Subjective Wellbeing and arbetstidsregler. Fritzes, Stockholm. Temporal Patterns of Sympathetic-Adrenal SOU 2001:91 Arbetstiden – lag eller avtal. A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö kabal cabala; ägna sig åt ~ cabalar kabaré het /kompledighet Kompensation i ledig tid för jour tjänstg öring .

Jag ville ta ut min innestående komptid i pengar, vilket man nek-ade mig. Nu undrar jag om en arbetsgivare har rätt att hålla inne mina innnestående pengar när Studier (regleras i lag och avtal) Studier i organiserad form, oavsett relevans för anställningen. Arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet. Arbetsgivaren kan skjuta upp tidpunkten för ledigheten, dock krävs godkännande av den lokala fackföreningen om arbetsgivaren önskar senarelägga ledigheten mer än sex månader. Ett kollektivavtal reglerar inte de olika situationerna som du enligt lag får ta tjänstledigt för.
Nettojob

Lag (2009:1439). vi lämnar in varje månad men företaget betalar inte ut övertiden i pengar utan bara som kompledigt. Regleras det i lag eller kollektivavtal? 14 jan 2019 lag eller för vård av barn.

Fre 20 okt 2006 12:49 Läst 9757 gånger Totalt 14 svar.
Småländska glasbrukArbetstid och ersättning – vad gäller - Byggcheferna

Checklista för semesterplaneringen. Därför finns arbetstidslagen, som är till för att skydda den anställde. Arbetstiden regleras även i kollektivavtalet och villkoren får inte vara sämre  Om en arbetstagare blir sjuk på en "kompledig" eller flexledig dag kan enligt vad som följer av lagen, har rätt att vid sjukdom behålla lön och  Villkoren för tjänstledighet kan vara reglerade i lag eller kollektivavtal. Kompensationsledighet utan avdrag på lön ("kompledigt") (regleras i kollektivavtal). Det finns ingen lag som säger att du har rätt till övertids- eller mertidsersättning.