Processkartläggning by Catarina Sjögren - Prezi

5464

VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM - documen.site

Den uppdelning som brukar användas är Huvudprocess, Stödprocess och Ledningsprocess. En (affärsprocess) huvudprocess En huvudprocess består av ett antal aktiviteter grupperade till processer som tillsammans skapar värde för externa kunder. Omfattar både den egna verksamheten och externa processer (leverantörer, distributörer, kunder). I kartan behöver man inte särskilja egna eller externa processer. att avgränsa undersökningen till en del av företagets huvudprocess.

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

  1. Varning för ras chords
  2. Namnbyte innan vigsel
  3. Yrsel trotthet
  4. Rättvik invånare 2021
  5. Perfumer se
  6. Spara bokforing 10 ar
  7. Hur manga dagar far man a kassa

Ledningsprocesser cesstyper: ledningsprocess, huvudprocess och stödprocess. Processtyperna kan i sin tur brytas ner i delprocesser som är avgränsade delar i någon av de större processorerna. Socialstyrelsens huvudprocesser är; följa upp och utvärdera genom sta- Tips! Ibland kan det vara svårt att direkt se om en process är en kärn-/huvudprocess, ledningsprocess eller stödprocess. Börja därför med att lista alla processer för att sedan gruppera dem. Ledningsprocesser Det är lättare att fokusera på vad som ska göras och mindre på detaljerna kring hur det utförs om våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens. Arbetet med ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt dagliga arbete liksom att sätta upp mål och följa upp dem.

Processer – Superkvalitet

Huvudprocesserna stöds av ledningsprocessen och stödprocesser som t ex  Huvudprocesser är de processer som realiserar verksamhetsidén. Tillsammans beskriver dem varför verksamheten finns och vad verksamheten  av E Etzell — processtruktur, det vill säga vilka huvudprocesserna, stödprocesserna och ledningsprocesserna är i verksamheten. Dessa ritas upp i en övergripande  är till för, definition av huvudprocess, stödprocess och ledningsprocess processtruktur där huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser lyfts fram i  av J Hedström · 2007 — Huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser är tre vanliga processer enligt Ljungberg & Larsson (2001).

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

Processkartläggning by Catarina Sjögren - Prezi

Ledningsprocesser.

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

Illustration över olika typer av processer, enligt Bergman & … Till varje ledningsprocess, huvudprocess och stödprocess finns dokumenterade rutiner och arbetssätt som beskriver de aktiviteter som ska i de olika processerna. Från de olika aktiviteterna finns, där så behövs, länkar till underliggande instruktioner som på ett mer detaljerat vis beskriver arbetsgången i … •Stödprocess = processer som skapar ett indirekt värde för kunden •Huvudprocess (kärnprocess, affärsprocess, operativ process eller verksamhetsprocess) = processer som skapar ett direkt värde för kunden) •Delprocess Policy för personuppgiftsbehandling Ledningsprocess/Huvudprocess/Stödprocess 1.1. Policy & Mål Utgåva nr 1 Sida 1 (2) Dokument nr 1.1.7 System Ledningsprocess Process som kräver närvaro av ledare. Exempel: planering, beslut, Stödprocess Process för hantering av personal, ekonomisk redovisning, Huvudprocesser finns i både ledningsverksamhet, verksamhetsstöd och kärnverksamhet. Huvudprocess Huvudprocesserna är kommunens huvudsakliga uppdrag (syftet med verksamheten) som riktar sig direkt till medborgaren. Huvudprocesserna realiserar kommunens vision.
Gruppforsakring skandia

Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

VGR:s huvudprocesser är hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Hälso- … Huvudprocesser finns på olika nivåer i organisationen – på en övergripande nivå, men också nedbrutna till delprocesser på lägre nivåer i organisationen. Därför kan det finnas processägare på olika nivåer i organisationen (se avsnittet ”Roller och ansvar i processarbetet” på sidan 7). Stödprocess huvudprocess Ledningsprocess Stödprocess . 5 4. SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE Ledningssystemet för kvalitet ska integreras med befintliga system för budget och verksamhetsplanering enligt Norrköpings kommuns styrmodell.

27. Identifiering av processer. 34 57. Ledningsprocesser. 66. Huvudprocesser.
Stefan gustafsson mördare

VGR:s koncerngemensamma huvudprocesser. VGR:s huvudprocesser är hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Hälso- … Huvudprocesser finns på olika nivåer i organisationen – på en övergripande nivå, men också nedbrutna till delprocesser på lägre nivåer i organisationen. Därför kan det finnas processägare på olika nivåer i organisationen (se avsnittet ”Roller och ansvar i processarbetet” på sidan 7). Stödprocess huvudprocess Ledningsprocess Stödprocess .

Ledningsprocess och stödprocess verksamhetsmiljö Risker Kontrollmoment Kontrollmetod Bristande hantering strategisk styrning och operativt ledningsarbete Bristande hantering verksamhetsutveckling Bristande hantering behov av IT-system och digitalisering Genomförandet av pågående och planerad ledningsgrupps- utveckling vid Hallands sjukhus huvudprocess . stödprocess ledningsprocess Kund med behov . Process . Nöjd kund . 2018-06-26 Möjliggöra • Resursledning (kompetenser, materiella resurser) Linje . 2018-06-26 Möjliggöra • Resursledning (kompetenser, materiella resurser) Skapa värde • Processledning Informationssäkerhet i sig är inte verksamhetens huvudprocess utan en stödprocess.
New wave muggVerksamhetsbeskrivning sve - SGS DNA

Verksamhetens processer delas in i tre kategorier; ledningsprocess, verksamhetens huvudprocess och stödprocess. Processer kartläggs genom att man identifiera de aktiviteter som ingår och beslutar dess inbördes ordning. I samband med detta tydliggörs de krav och mål som gäller för den egna verksamheten enligt Huvudprocesser finns på olika nivåer i organisationen – på en övergripande nivå, men också nedbrutna till delprocesser på lägre nivåer i organisationen. Därför kan det finnas processägare på olika nivåer i organisationen (se avsnittet ”Roller och ansvar i processarbetet” på sidan 7). Stödprocess Ledningsprocesser Det är lättare att fokusera på vad som ska göras och mindre på detaljerna kring hur det utförs om våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens.